Cardiff West Survey

Gwilym Owen, Eluned Parrott AM and Cadan ap Tomos want to hear your views. Please complete this short survey.

Mae Gwilym Owen, Eluned Parrott AC ac Cadan ap Tomos eisiau clywed eich barn. Cwblhewch yr arolwg byr hwn, os gwelwch yn dda.

Do you have problems with litter on your street?

Oes gennych chi broblem gyda sbwriel ar eich stryd?