Conservatives want to scrap the Human Rights Act - Ceidwadwyr am sgrapio’r Deddf Hawliau Dynol


There has been shock and outrage at the new Conservative Government’s threats to the Human Rights Act (HRA).
Rights that are protected by the HRA include freedom from torture, the right to a fair trial, the right to education, and the right to free elections.

“We fought off Tory attempts to undermine the HRA when we were in Government and we will stand firm alongside the British people to do so again,” says local campaigner Cadan ap Tomos.

Please sign our petition online at www.libdems.org.uk/human-rights-act

key_HRA.jpg

Mae oobl wedi ymateb â syfrdan a dicter i fygythiadau’r Llywodraeth Geidwadol newydd i’r Ddeddf Hawliau Dynol (DHD).

Mae’r hawliau a amddiffynnwyd gan y DHD yn cynnwys rhyddid rhag arteithio, yr hawl am dreial teg, yr hawl am addysg, a’r hawl am etholiadau rhydd.

“Brwydrom yn erbyn cynlluniau Torïaidd i danseilio’r DHD tra ein bod ni yn y Llywodraeth, a byddwn yn sefyll yn gadarn gyda phobl Prydain i wneud hynny eto,” meddai’r ymgyrchydd lleol Cadan ap Tomos.

Arwyddwch ein deiseb arlein: www.libdems.org.uk/human-rights-act

 

Return to blog


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.