Do you want Labour or the Lib Dems to run your council? - Ydych chi eisiau Llafur neu’r Dem Rhydd i redeg eich cyngor?


Before the last election the Lib Dems ran our council; protecting services and making Cardiff greener. Labour have cut services, hiked council tax and let recycling rates tumble.

The Conservatives only have eight councillors across Cardiff, Plaid have just two. The Lib Dems are the only party that can take the fight to Labour. Send Labour a message on Tuesday 30th June by voting Welsh Lib Dem.

key_bar.jpg

Cyn yr etholiad diwethaf y Dem Rhydd oedd yn rhedeg ein cyngor; yn amddiffyn gwasanaethau a gwneud Caerdydd yn fwy gwyrdd. Mae Llafur wrth y llyw wedi torri gwasanaethau, codi treth y cyngor a gadael i’n cyfraddau ailgylchu ostwng.

Dim ond 8 cynghorwr sydd gan y Ceidwadwyr yng Nghaerdydd, a dim ond 2 sydd gan Blaid Cymru. Y Dem Rhydd yw’r unig blaid all faeddu Llafur. Anfonwch neges at Lafur ar ddydd Fawrth 30ain Mehefin drwy bleidleisio dros Dem Rhydd Cymru.

 

Return to blog


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.