Fix our roads - Trwsiwch ein ffyrdd


Potholes and poor road surfaces are a blight on our community.

Last year Labour-run Cardiff Council was forced to pay out more than £12,000 in compensation to drivers whose vehicles were damaged.

“The council need to get their act together and fix our roads,” said Pentyrch campaigner Cadan ap Tomos. “Where is our council tax going? We’re paying more for less!”

key_capt_pothole.jpg

Mae ceudyllau ac arwynebau ffordd gwael yn gyffredin yn ein cymuned.

Llynedd, orfodwyd i Gyngor Lafur Caerdydd dalu mwy na £12,000 mewn iawndaliadau i yrwyr â cherbydau wedi’u difrodi.

“Mae angen i’r cyngor fynd ati i drwsio ein ffyrdd,” medd Cadan ap Tomos. “Lle mae ein treth cyngor yn mynd? Rydym ni’n talu mwy a derbyn llai!”

 

Return to blog


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.