End the not-spots - Diwedd i’r ‘not-spots’


Lib Dems demand action for better mobile signal

People in Pentyrch and Gwaelod-y-Garth have been complaining they are not getting the mobile phone service they are paying for. Local Lib Dems are fighting to help residents to get a better mobile phone service. It is no good in this day and age where people are paying large sums of money that they are not getting the service they are paying for.

When they were in Government, the Liberal Democrats helped secure a £5 billion deal to expand mobile coverage across the UK. The deal will ensure 85% of the UK has voice services and dramatically expand mobile internet too.

key_phone.jpg

Dem Rhydd yn mynnu gweithredu dros wella signal ffôn

Mae pobl ym Mhentyrch a Gwaelod-y-Garth wedi bod yn cwyno nad ydynt yn derbyn y gwasanaeth ffôn symudol maent yn haeddu. Mae’r Dem Rhydd lleol yn brwydro i helpu trigolion dderbyn gwell gwasanaeth ffôn. Mae hi’n annerbyniol y dyddiau hyn bod pobl yn talu arian mawr heb dderbyn y gwasanaeth maent wedi talu amdano.

Pan oedden nhw yn y Llywodraeth, helpodd y Democratiaid Rhyddfrydol cadarnhau dêl gwerth £5 biliwn i ehangu signal ffôn ar draws y DU. Bydd y cynllun yn sicrhau gwasanaethau llais i 85% y DU ac ehangu gwe symudol hefyd.


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.