Pentyrch By-election

Cadan ap Tomos & Eluned Parrott AM - Fighting for us!

Cadan ap Tomos and Eluned Parrott AM are working hard for local people.

Cadan ap Tomos works in the Welsh Assembly, helping to hold the Welsh Labour Government to account. In the General Election he received more than 2000 votes from local people. Cadan has worked as a Welsh translator and is a former school governor.

Eluned Parrott has been our Lib Dem regional assembly member since 2011. During that time she has helped secure extra money to help disadvantaged children in schools across Wales, with £9.4 million going to schools in Cardiff next year. Eluned is part of a strong Liberal Democrat team in the Welsh Assembly which is fighting to improve our Welsh NHS after years of Labour mismanagement.

 key_capt_ep.jpg

Cadan ap Tomos ac Eluned Parrott AC - Yn brwydro drosom ni

Mae Cadan ap Tomos ac Eluned Parrott AC yn gweithio’n galed dros bobl lleol.

Mae Cadan ap Tomos yn gweithio yng Nghynulliad Cymru, yn help dal Llywodraeth Lafur Cymru i gyfrif. Yn yr Etholiad Cyffredinol derbyniodd dros 2,000 o bleidleisiau gan bobl lleol. Mae Cadan wedi gweithio fel cyfieithydd Cymraeg ac yn gyn-lywodraethwr ysgol.

Mae Eluned Parrott wedi bod yn Aelod Cynulliad rhanbarthol drosom ers 2011. Ers hynny mae hi wedi helpu sicrhau arian ychwanegol i helpu plant dan anfantais mewn ysgolion ar draws Cymru, â £9.4 miliwn yn mynd i ysgolion Caerdydd flwyddyn nesaf. Mae Eluned yn rhan o dîm cryf y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghynulliad Cymru sy'n brwydro i wella ein GIG ar ôl blynyddoedd o reolaeth gwael gan Lafur.

 

 

Sign in with Facebook, Twitter or Email.